När kunden kontaktar er har kunden tid och är intresserad av att föra en dialog och det finns ofta möjligheter att till exempel:

Kundserviceagenten är, som sig bör, först och främst fokuserad på att lösa ärendet kunden har. Den proaktiva delen att utveckla kunden får komma i andra hand. Det är här Offer Optimizer kan hjälpa kundserviceagenten att koncentrera sig på ärendet och ändå inleda det bästa förslaget utifrån:

Den kan även hjälpa till att avgöra för vilka kundserviceärenden och kunder som det är bättre att låta bli att föreslå något ytterligare.
Boxer TV Access valde att använda Offer Optimizer i kundservice och kunde därifrån öka försäljningen med 49 %.
Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna! info@redpine.se