Välj en prismodell som passar bäst för er verksamhet

Web

Prepaid

Personaliserad WEB

rapport & Analys

Ej Mobilapp

Ej Kundtjänst 

EJ KundREGISTER

200 000 visningar ingår

10 000 kr

Förskott

WEB

Grund

Personaliserad WEB

Rapport & Analys

EJ MobilAPP

EJ KundTJÄNST

 

KundREGISTER

300 000 VISNINGAR / mån 

14 000 KR

per månad

ENTERPRISE

Alla Funktioner

Personaliserad WEB

RAPPORT & Analys

MOBILAPP

KUNDTJÄNST

KundREGISTER

100 visningar / KR

från 12 000 KR

PER MÅNAD