Tjänster

Med vår teknik kan ni förbättra er kunddialog på flera sätt i olika kanaler.
Vi kan erbjuda er lösningar både för on-premise och som cloud-tjänst beroende vad som passar er.

Kundservice

När kunden kontaktar er har kunden tid och är intresserad av att föra en dialog och det finns ofta möjligheter att till exempel:

Kundserviceagenten är, som sig bör, först och främst fokuserad på att lösa ärendet kunden har. Den proaktiva delen att utveckla kunden får komma i andra hand. Det är här Offer Optimizer kan hjälpa kundserviceagenten att koncentrera sig på ärendet och ändå inleda det bästa förslaget utifrån:

Den kan även hjälpa till att avgöra för vilka kundserviceärenden och kunder som det är bättre att låta bli att föreslå något ytterligare.
Boxer TV Access valde att använda Offer Optimizer i kundservice och kunde därifrån öka försäljningen med 49 %.
Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna! info@redpine.se

Webb

Hur ska ni på bästa sätt få era webbbesökare att inleda en nyförsäljning, merförsäljning eller en annan prioriterad interaktion?
Att optimera de olika köp och interaktionsflödena kan vara svårt i en föränderlig värld där både besökares beteenden förändras såväl som det ni erbjuder era kunder på er hemsida. Optimeringen blir en pågående process och besöksflödena kan bli så komplexa att det blir svårt att få översikt över dem med ett mänskligt öga.

Vad kan vi göra?
Med självlärande artificiell intelligens kan vi optimera interaktionen för varje besökare utifrån dennes besöksmönster på er hemsida.
Vill ni veta hur det går till? Kontakta oss gärna! info@redpine.se

Mina sidor

Har ni en medlems-hemsida där era befintliga kunder loggar in? Då har ni en potentiell guldgruva för merförsäljning och optimerad kunddialog! Genom att kombinera besöksmönster från hemsidan med vad ni vet mer om era kunders beteende och demografi kan ni ge riktade erbjudanden och inledande dialoger till varje kund och besök.
Offer Optimizer hittar och agerar på besökarnas köpmönster med hjälp av självlärande artificiell intelligens utifrån:

Vill ni veta hur det går till? Kontakta info@redpine.se

Telemarketing

Det vanliga sättet att sälja i utgående telefonförsäljning är att man utifrån ett erbjudande väljer ut en kundlista där man tror att detta erbjudande kommer funka bäst.
Med Offer Optimizer kan ni istället välja en lista med kunder och ett flertal olika potentiella erbjudanden. Vilket erbjudande som varje kund får blir istället upp till kundens benägenhet utifrån både den kund/prospekt-information som ni har tillgång till innan samtalet börjas men även att ni kan ta med ett antal kontrollfrågor i mötet för att avgöra vad som kommer bli det bästa erbjudandet för denna kund.
Vill ni veta mer? Kontakta oss gärna! info@redpine.se