Petronella Posti Hultqvist berättar om hur Palette Software använder Red Pine för att med hjälp av Artificiell Intelligens förbättra kommunikationen i de digitala kanalerna. En av många bra genomgångar på Microsofts Data Insight Summit 2017 i Stockholm 30 augusti.